Formål

FGU Nordvestsjællands kerneopgave er at bane vejen for, at de unge i Odsherred-, Kalundborg- og Holbæk kommuner får et liv med uddannelse og job

De unge skal rustes til at være herre i eget liv og indgå på arbejdsmarkedet og i samfundslivet.

Alle mennesker har et ansvar for deres egen fremtid. Men vi har som FGU-institution et særligt ansvar for at guide, støtte og vise en vej for de unge, som har brug for et ekstra skub og en hjælpende hånd, for at de selv kan tage det ansvar på sig.

Vi skal turde stille krav til de unge – ellers svigter vi dem.

Vi har som mål at give de unge kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse, og vi vil sikre at den unge møder et sammenhængende og målrettet forløb med en klar progression og styrke deres personlige og sociale kompetencer og demokratiske dannelse.

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

11 Fagtemaer: