Prøver på AGU

Hvornår kan jeg gå til prøve?

Det kan du når:
• Du har opnået et tilstrækkeligt fagligt niveau
• Du har tilstrækkeligt materiale i din portfolie
Det er din lærer der vurderer, hvornår ovenstående er opfyldt, og du er klar til at gå til prøve.

Som elev på AGU skal du til 3 prøver.
Dansk/DSA og matematik er obligatoriske fag, som kan vælges på niveauerne G, E, D.
Derudover skal du til prøve i ét af dine valgfag.

Der trækkes lod blandt dine valgfag, som kan være: Engelsk, samfundsfag, naturfag, PASE, identitet & medborgerskab.

Du vil få besked senest 14 dage før prøvedatoen om, hvilke fag du skal til prøve i.
De fag, der ikke udtrækkes til prøve, afslutter du med en standpunktskarakter.

Alle prøver (på nær PASE) er portfolieprøver. Du udarbejder en præsentationsportpolie ud fra din arbejdsportfolie. Den sendes til censor, og er dit bedømmelsesgrundlag for prøven. Din lærer vil hjælpe dig med at udvælge materiale til din præsentationsportfolie.

Hvordan foregår prøven:

Du laver en fremlæggelse på ca. 10-12 minutter, resten af tiden skal derefter foregå i dialog med lærer og censor, som stiller spørgsmål til oplægget og faget generelt.
Når der er gået 22-25 minutter, sendes du ud, og lærer og censor voterer. Du kaldes ind og får din karakter, som bliver givet ud fra 7-trinsskalaen.

Se prøver der udbydes

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: