Prøver på EGU

Hvordan kan jeg gå til prøve?

Hvis du går til dansk/DSA og matematik, kan du aflægge prøve i begge fag på G, E eller D niveau.

Har du et valgfag, aflægger du også prøve i det. Har du flere, vil der blive trukket lod blandt fagene. De fag, du ikke går til prøve i, afslutter du med en standpunktskarakter.

Hvordan foregår prøven:

Prøven er en portfolieprøve.
Du udarbejder en præsentationsportpolie udfra din arbejdsportfolie. Den sendes til censor, og er dit bedømmelsegrundlag for prøven. Din lærer vil hjælpe dig med at udvælge materiale til din præsentationsportfolie.

Du laver en fremlæggelse på ca. 10-12 minutter, resten af tiden foregår i dialog med lærer og censor, som stiller spørgsmål til oplægget og faget generelt.

Når der er gået 22-25 minutter, sendes du ud, og lærer og censor voterer.
Du kaldes ind, og får din karakter, som bliver givet ud fra 7-trinsskalaen.

Fagprøven:

Fagprøven aftales ude på din arbejdsplads.

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: