Endnu mere læring i praksis på AGU Tak!

Børne- og Undervisningsministeriet har støttet udviklingen af FGU-undervisningen med 19,9 mio. kr. 18 FGU-institutioner heriblandt FGU Nordvestsjælland arbejder i årene 2024 – 2026 med særlige udviklingsprojekter, som skal styrke undervisningen til gavn for eleverne. Fokus ligger på udvikling af undervisningen i tråd med FGU's didaktiske principper, herunder praksisbaseret undervisning, helhedsorientering og inklusion.

Syv projekter vil afprøve forskellige tiltag, herunder at styrke den praksisbaserede undervisning i agu (almengrunduddannelsen), bl.a. via samarbejde med lokale foreninger og virksomheder – et projekt vi kalder ”Endnu mere læring i praksis på AGU Tak!”. Dette gør vi sammen med FGU Vestegnen, FGU Lolland-Falster, FGU Midt- og Østjylland og FGU NORD.

Formål: at tilvejebringe viden om, hvordan vi kan styrke implementeringen af en handlingsorienteret didaktik på AGU gennem konkrete indsatser, der styrker ledernes pædagogiske ledelse og undervisernes undervisningspraksis.
Periode: 2024-2026
Støtte og samarbejder: Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2023, FGU Midt og Østsjælland m.fl.
Læs mere: FGU Danmark

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: