Gode overgange

Projektet "Gode overgange fra FGU til EUD" har været et pilotprojekt, hvor fem institutioner for Forberedende Grunduddannelse har samarbejdet med erhvervsskoler og kommuner. Formålet har været at skabe gode overgange for elever fra FGU til erhvervsuddannelser (EUD) gennem udvikling og afprøvning af forskellige indsatser. Dette inkluderer blandt andet kombinationsforløb, hvor FGU-elever har fået undervisning på en erhvervsskole i en periode, samt etablering og samarbejde i overgangsteams på tværs af institutionerne og kommunerne omkring forskellige vejlednings- og overgangsaktiviteter.

Formål: at sikre de gode overgange til EUD
Periode: 2021-2024
Støtte og Samarbejder: A.P. Møller, KP, NEG og ZBC
Læs mere: Pressemeddelelse og projektevaluering

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: