Vil du hjælpe en ung?

Vi sætter pris på det gode samarbejde med lokale virksomheder

I FGU Nordvestsjælland prioriterer vi et tæt samarbejde med lokale virksomheder højt. Det skal være nemt for din virksomhed at indgå i et samarbejde med os, og det skal skabe værdi for begge parter. Som virksomhed kan du få en elev fra vores erhvervsgrunduddannelse (EGU) som praktikant eller lærling.

Praktikforløb og lærlinge

Hos FGU Nordvestsjælland hjælper vi din virksomhed med at finde den helt rigtige praktikant eller lærling blandt eleverne på vores erhvervsgrunduddannelse. For at finde det helt rigtige match, besøger vi gerne din virksomhed for at høre mere om jeres behov. På den måde kan vi i fællesskab finde den bedst egnede kandidat. Papirarbejdet tager vi os af.

Hvad er EGU?

På vores erhvervsgrunduddannelse (EGU) lærer eleverne om et erhvervsfagligt tema gennem 1/3 teori og 2/3 virksomhedspraktik. Eleverne kan være op til to år om at færdiggøre deres uddannelse og forløbet er individuelt tilpasset. De unge kan starte på uddannelsen så snart en praktikaftale er faldet på plads.

Udover praktikforløbet, skal eleverne også deltage i skoleforløb med undervisning i det faglige tema, de har valgt, samt i dansk og matematik.

Hvilke elever går på EGU?

På FGU Nordvestsjællands erhvervsgrunduddannelse (EGU) går elever mellem 16 og 25 år. Det er elever, der af forskellige årsager har brug for at udvikle sig fagligt, socialt eller personligt for at komme videre i uddannelse eller arbejde.

Der kan være forskellige grunde til, at de unge har brug for støtte og afklaring. Måske er har de dårlige oplevelser fra folkeskolen med sig eller er i tvivl om, hvad de kan og vil. Måske er de faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for hjælp til at finde vejen tilbage. Måske er de stødt på personlige udfordringer, der har gjort det svært for dem at passe en uddannelse eller et arbejde.

Fælles for dem alle er, at de har brug for succesoplevelser, der kan styrke deres motivation og tro på egne evner.

Hvad kræver det af min virksomhed?

Som virksomhed skal du have lyst til at give et ungt menneske en ny mulighed. Det er vigtigt, at du stiller tydelige krav og konkrete, afgrænsede opgaver, som giver den unge faglige udfordringer, der passer til hans/hendes kompetencer.

Du skal desuden have lyst til at engagere dig og interessere dig for, at den unge føler sig tilpas i virksomheden. Alle EGU-elever har tilknyttet en vejleder, som står til rådighed for både eleven og dig som virksomhed under hele forløbet. Det skal sikrer et godt samarbejde, og at praktikken skaber værdi for både dig og den unge.

Læs mere i EGU pjecen til din arbejdsgiver her 

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: