Vi er her for dig

Vi stiller ikke krav om eksamener eller karakterer for at blive optaget på FGU Nordvestsjælland.

Vi stiller ikke krav om eksamener eller karakterer for at blive optaget på FGU Nordvestsjælland.

Men før du kan blive elev hos os, skal du tale med en ungevejleder i den kommune, du bor i. Uddannelsesvejlederen vil sammen med dig vurdere, om du og FGU Nordvestsjælland er et godt match ud fra dine ønsker og behov. 

Samtalen skal sikre, at du kun begynder på FGU, hvis vi er det rigtige tilbud til dig. Det vurderer vi i fællesskab ud fra hvilke drømme og ønsker, du har for din fremtid.

Hvis samtalen mellem dig og uddannelsesvejlederen gør, at du gerne vil vide mere om FGU Nordvestsjælland, kan du komme på besøg på en af skolens tre afdelinger i Holbæk, Fårevejle eller Svebølle. Hver mandag klokken 13.00 kan du blive vist rundt på fagtemaerne og få dit eget personlige indtryk af skolen.  

Ønsker du at få en rundvisning, skal du bare henvende dig i Informationen i den skoleafdeling, hvor du gerne vil vises rundt. 

Du kan finde vores adresser her:

 • I Holbæk Kommune er det: Berendsen Allé 1B, 4300 Holbæk
 • I Odsherred Kommune er det: Rådhusvej 45, 4540 Fårevejle
 • I Kalundborg Kommune er det: Saltoftevænge 4, 4470 Svebølle

Når du begynder som elev hos FGU Nordvestsjælland, vil du hurtigt opdage, at vores lærere ved, hvad de taler om, men at de også har overskud og oprigtigt holder af unge mennesker.

Du bliver mødt dér, hvor du er i dit liv, og dine lærere har både ressourcerne og overskuddet til at hjælpe dig i den retning, som du har brug for.

Hvis du under din uddannelse har ting, du synes er svære, kan du altid tale med din lærer eller med din uddannelsesvejleder på den skole du går på. For det er vigtigt for os, at du trives og har det godt, mens du er elev på FGU Nordvestsjælland.

Når du er elev på FGU Nordvestsjælland, får du lov til at uddanne dig i dit eget tempo. Vi stiller ikke krav til, hvor hurtigt det skal gå. Du skal dog gennemføre din uddannelse inden for to år. I særlige tilfælde kan skolen forlænge din skoleperiode, så du får gennemført din uddannelse.

mandag d. 18 maj 2020

Covid-19

Skolen åbner under helt nye forhold

Når FGU Nordvestsjælland mandag den 18. maj klokken 8.15 igen slår dørene op for eleverne, bliver hverdagen på skolerne noget anderledes. Eleverne vil nemlig blive inddelt i hold, der skiftevis skal være fysisk på skolen eller modtage onlineundervisning derhjemme.

mandag d. 18 maj 2020

Covid-19

Skolen åbner under helt nye forhold

AF LOTTE SCHARFF

Det bliver en glædens dag, mandag den 18. maj, når FGU Nordvestsjælland igen kan åbne for alle skolens elever og ansatte. For nu kan den ’rigtige’ hverdag igen komme i gang, hvor man møder ind på skolen klokken 08.15 og er sammen med sine skolekammerater og lærere.

”Her op til genåbningen er medarbejderne begyndt at møde ind igen, for at hjælpe med at få alting på plads til genåbningen. Jeg har kunnet se glæden i deres øjne over, at vi nu skal i gang igen. Det er rigtig dejligt”, lyder det fra den glade og forventningsfulde direktør for skolen, Jørgen Ravnsbæk.

Den normale hverdag skal tilbage

Siden FGU Nordvestsjælland blev lukket ned den 11. marts af statsministeren, er eleverne blevet undervist online derhjemme. Det har været svært for nogle af eleverne, der har længtes efter at få deres ’normale’ hverdag med skolekammerater og socialt samvær tilbage.

”Det glædelige er, at vores elever nu kan se frem til at få en ”normal” hverdag igen, for det har rigtig mange i vores målgruppe behov for. Derfor vil vi i de første uger især have fokus på, at vi får alle eleverne godt med ombord”, pointerer Jørgen Ravnsbæk, og tilføjer, at det vil ske i et tæt samarbejde med de tre kommuners ungeindsat, KUI.

Onlineundervisning har også været godt

I karantæneperioden er eleverne og underviserne af nød blevet kastet ud i en helt ny undervisningsform, da FGU Nordvestsjælland efter påske indførte onlineundervisningen over TEAMS. Det har givet skolen nogle helt nye og gode erfaringer, som vil fortsætte efter genåbningen.

”Vi har lært rigtig meget af karantænen, fordi vi blev tvunget til at ændre vores undervisningsform til digital læring. Men jeg har hørt fra flere af lærerne, at der har været flere elever, som har ’shinet’ ved at blive undervist på den måde. Vi skal tage de erfaringer med os, så vi også rammer de elever, når den normale hverdag vender tilbage. Derfor vil vi i det nye skoleår se på, hvilke af vores elever, der vil få glæde af dette”, understreger Jørgen Ravnsbæk.

Mange nye sikkerhedsregler

Men den nye hverdag på FGU Nordvestsjælland bliver også omfattet af sikkerhedsreglerne fra sundhedsmyndighederne, så ingen bliver smittet af Corona-virussen. Det betyder blandt andet, at der skal være en meter mellem eleverne i klasselokalerne. Derfor bliver de enkelte hold delt op i to, hvor holdene skiftes til at være fysisk tilstede på skolen og modtage onlineundervisning hjemmefra. Eleverne vil også – i det omfang det kan lade sig gøre – blive undervist udendørs.

Der vil heller ikke blive serveret morgenmad, kaffe og the på skolerne. Men der vil stadig være blive serveret frokost hver dag. Maden vil blive serveret som portionsanretninger af hensyn til smittefaren.

Som elev kan du her se, hvad du selv skal medbringe i skole fra mandag den 18. maj. Og hvilke regler du bedes respektere:

De dage du møder fysisk på skolen, skal du medbringe:

 • Egen computer (der er INGEN computer til udlån).
 • Blyant og papir (medbring dit eget så smitterisikoen nedsættes).
 • Tøj til at kunne være ude (undervisningen skal foregå ude i det fri i alle de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre).
 • Drikkevarer til hele din skoledag (der sættes IKKE kaffe/the frem, og kiosken holder IKKE åbent).
 • Du skal sørge for, at du har spist morgenmad hjemmefra, da der er IKKE mulighed for morgenmad på skolen, men til gengæld får ALLE elever tilbudt frokost.

Når du kommer på skolen, skal du respekter følgende:

 • Inden du går ind på skolen, skal du vaske dine hænder. HUSK en korrekt håndvask tager 60 sekunder (der er opstillet vaske ved indgangen). Og du skal vaske dine hænder minimum hver anden time.
 • Benytte den indgang som din klasse har fået at vide, de skal bruge.
 • Mødetider og frikvarterer planlægges forskudt, så ikke alle klasser holder frikvarter samtidig (din underviser fortæller, hvornår du må holde pause).
 • Husk INGEN fysisk kontakt.
 • Eleverne opfordres til at færdes i mindre grupper.

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: