Sådan bliver du elev

Vi har ingen adgangskrav på FGU Nordvestsjælland. For at blive elev hos os skal du først tale med en UU-vejleder i den kommune, du bor i. Det er UU-vejlederens opgave at målgruppevurdere dig for at finde ud af, om uddannelsen matcher dine ønsker og behov. 

Målgruppevurderingen er ikke en test eller en ny uddannelsesparathedsvurdering. Der er udelukkende tale om en samtale mellem UU-vejlederen og dig om dig og din situation, dine ønsker og dine drømme for fremtiden. Vurderingen er til for at sikre, at du kun starter på FGU, hvis det er det rigtige for dig.