Mission, vision og værdier

Mission

FGU Nordvestsjælland er sat i verden for at give et uddannelsestilbud til de unge i Holbæk, Kalundborg og Odsherred
kommuner, som har brug for en ny retning der kan støtte dem i at finde fodfæste i en efterfølgende
ungdomsuddannelse med beskæftigelsesperspektiv.

Vision

FGU Nordvestsjælland har som vision at skabe et uddannelsesmiljø, der skaber positive forandringer for de unge. Vi
sikrer inspiration og udvikling gennem ambitioner, tydelige rammer og et stærkt socialt fællesskab, som støtter den
unge i sin dannelsesproces og vej mod uddannelse og beskæftigelse.

Værdier

FGU Nordvestsjælland arbejder indenfor en ramme af værdier, som vi aktivt inddrager i vores adfærd og strategi
Disse er:

• Ordentlighed
• Faglighed
• Medansvar
• Resultatorienteret

Formålet med værdierne er at sikre en adfærd der medfører at både medarbejdere, elever, samarbejdspartnere og
forældre oplever en FGU-skole, som man kan være stolt af, som går foran, hvor der sker faglig og personlig udvikling
og hvor aftaler overholdes gennem ordentlighed og medansvar.

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: