Hvem er FGU Nordvestsjælland, og hvad kan vi tilbyde dig?

Her kan du læse om hvad FGU Nordvestsjælland kan tilbyde dig, samt hvem vi er, hvad vores formål er og hvordan vi kvalitetssikre.

FGU Nordvestsjælland tilbyder dig...

...et trygt miljø, hvor vi har fokus på din faglige, sociale og personlige udvikling

Du vil hos os blive mødt med forståelse for lige netop din situation, dine drømme og mål, så vi kan hjælpe dig igennem dit forløb på den bedste måde. Der kan nemlig være mange forskellige grunde til, at du vælger at gå hos os.

Derfor har vi stort fokus på, at du trives på skolen, uanset hvilken af de tre afdelinger du vælger. Ellers kan det være svært for dig at udvikle dig fagligt og nå dit mål om at komme videre i uddannelse eller arbejde.

Vi har fokus på, at vores undervisning foregår på en tryg og støttende måde, samtidig med at vi også har fokus på din faglige, sociale og personlige udvikling. Du vil derfor også opleve at blive udfordret i undervisningen. Alt dette er vores lærere grundigt uddannede til.

Det vigtigste for os er nemlig, at du får masser af succesoplevelser i din tid hos os.


FGU Nordvestsjællands formål

FGU Nordvestsjællands kerneopgave er at bane vejen for, at de unge i Odsherred-, Kalundborg- og Holbæk kommuner får et liv med uddannelse og job.

De unge skal rustes til at være herre i eget liv og indgå på arbejdsmarkedet og i samfundslivet.

Alle mennesker har et ansvar for deres egen fremtid. Men vi har som FGU-institution et særligt ansvar for at guide, støtte og vise en vej for de unge, som har brug for et ekstra skub og en hjælpende hånd, for at de selv kan tage det ansvar på sig.

Vi skal turde stille krav til de unge – ellers svigter vi dem.

Vi har som mål at give de unge kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse, og vi vil sikre at den unge møder et sammenhængende og målrettet forløb med en klar progression og styrke deres personlige og sociale kompetencer og demokratiske dannelse.


Baggrundsviden om FGU Nordvestsjælland

FGU Nordvestsjælland er én ud af 27 statsfinansierede, selvejende institutioner i Danmark, der tilbyder forberedende grunduddannelser til unge under 25 år. FGU Nordvestsjælland ledes af en selvstændig og uafhængig bestyrelse.

Under menupunktet Bestyrelse kan du se alle medlemmerne af vores uafhængige bestyrelse. Her finder du også kontaktinformationer. 


Kvalitetssikring på FGU Nordvestsjælland

På FGU Nordvestsjælland vægter vi kvalitetssikring højt.

Som uddannelsesinstitution er vi underlagt en række bekendtgørelser og lovkrav, men vi har også selv en interesse i at sikre, at kvaliteten af vores uddannelse og undervisningsmiljø er i top.

En uddannelse af høj kvalitet og et godt undervisningsmiljø giver glade elever og medarbejdere. Det understøtter vores påstand om, at vi tilbyder en kompetencegivende uddannelse, der styrker elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer og hjælper dem videre i uddannelse eller job.  

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: