Omsorg & Sundhed

Velkommen på fagtemaet Omsorg & sundhed i Fårevejle, Svebølle og Holbæk

Vil du gerne arbejde med mennesker – små som store – er Omsorg & Sundhed for dig.

På fagtemaet arbejder vi med at drage omsorg for andre mennesker indenfor målgruppen børn, unge og ældre. Du kommer til at lære om samarbejde, når vi er ude som frivillige på plejecentre eller når vi planlægger og laver aktiviteter med børn i børnehaver.  

Men du kommer også til at arbejde med dig selv, hvor det er dine tanker, der kommer i spil, så du både opdager nye sider af dig selv og opnår en personlig udvikling.  

Der kan være variation af opgaverne på værkstedet fra skole til skole.  

Du skal kunne se dig selv i deltage i aktiviteter relateret til undervisningen uden for skolen eksempelvis ture til museer, plejecenter, børnehaver, tivoli mm. 

Vi arbejder med begreberne omsorg, sundhed og pædagogik, hvor vi dykker ned i emnerne og får lov til at undersøge og være kreative i vores formidling af opgaverne. På omsorg og sundhed arbejder vi ofte i grupper, for at løse opgaverne sammen og få kompetencer indenfor relation og samarbejde.  

Alle tre skoler deltager i undervisning på ZBC én gang om måneden. Formålet er at udforske uddannelserne og miljøet på ZBC. Samt får du en fornemmelse af dit faglige niveau, som er vigtigt, hvis man overvejer at tage en uddannelse inden for PAU (pædagogisk assistentuddannelse) eller SOSU.  

I din tid på Omsorg & Sundhed vil du få mulighed for at komme i praktik (obligatorisk i Fårevejle) på andre uddannelsessteder indenfor de områder, vi arbejder. Praktikopholdet vil være en del af din afklaring i forhold til, hvilken uddannelsesretning du vil gå. 

Du finder Omsorg & sundhedslinjerne på skolerne i Holbæk, Fårevejle og Svebølle. 

Du vil komme til at arbejde med disse emner: 

  • Professionel omsorgsrolle 
  • Sundhed og sundhedsfremme 
  • Psykologi og pædagogik 
  • Kommunikation  
  • Observation og refleksion 
  • Hygiejne, Arbejdsmiljø og ergonomi 
  • Aktiviteter 

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: