Industri

Velkommen på fagtemaet Industri i Svebølle

Hvis du overvejer at tage en uddannelse som smed, vvs’er, industritekniker eller Produktør, er vi værkstedet for dig.

Industri er nemlig for dig, der gerne vil bruge dine hænder og arbejde med jern og metal. På værkstedet vil du lære, hvordan du bruger de forskellige værktøjer, maskiner, og hvordan du arbejder i de forskellige materialer. Vi arbejder nemlig både med svejsning, bukning, og forskellige sammenføjningsmetoder m.m.  

Du får erfaring i at arbejde med jern og metal som et praktisk håndværk. Vi vurderer løbende hvordan dine færdigheder er, og om du er klar til at komme i Erhvervstræning ude hos en virksomhed i f.eks. 1-2 uger ad gangen. Målet med forløbet på Industri er, at du bliver klar til at påbegynde et grundforløb på en erhvervsuddannelse eller få et job. Du afslutter gerne dit forløb på Industri med praktisk FGU-prøve, hvis vi vurderer, at du er klar til det.   

Du vil komme til at arbejde med disse emner, igennem dit 2-årige skoleforløbet:  

 • Opstart, Esse-smedning  
 • Sammenføjningsteknikker, bore, nitte, gevindskærer, koldbukke. 
 • Svejsning MAG og TIG i forskellige profiler 
 • Innovation & design, afslutningsvis tegne i CAD-Program Inventor  
 • Konventionel, dreje og fræse,  
 • Gennemføre arbejdsopgaver alene, eller sammen med andre, og medvirke til trivsel 
 • Erhvervstræning i virksomhed  
 • Erfaring i kundekontakt og priser 
 • Sikkerhed, § 17, værnemidler, ergonomi, og vedligehold af maskiner. 
 • Uddannelse & praktiksøgning  
 • Ved opnåede kompetencer er der mulighed for at arbejde med en selvvalgopgave, ved siden af de faste opgaver f.eks. smykker og andet.   

Du finder industrilinjerne på skolen i Svebølle.    

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: