De tre FGU-niveauer

Når du begynder på FGU Nordvestsjælland, vil du i samråd med din vejleder og lærer på skolen, indgå i undervisningen på et af de tre niveauer, der er på FGU.

Det er din faglige baggrund, der afgør, hvilket niveau, du skal begynde på.


På FGU-niveau 1 skal du:                              

  • Medvirke til produktioner i kendte situationer under vejledning.                                     
  • Udvise interesse for og vilje til at udvikle egne faglige-, personlige- og sociale kompetencer.

På FGU-niveau 2 skal du:

  • Med begyndende selvstændighed og ansvarlighed gennemføre produktioner.
  • Med begyndende selvstændighed kunne sætte sig ind i forhold omkring produktion.

På FGU-niveau 3 skal du:                         

  • Planlægge og gennemføre en rutinemæssig eller kendt produktion, alene eller med andre.
  • Selvstændigt sætte sig ind i en produktion og tale med andre om den.                         
  • Udvise fleksibilitet og omstillingsevne

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: