PGU - Produktionsgrunduddannelsen

Produktionsgrunduddannelsen er en kombination af teori og praksis med fokus på produktion.

PGU er en kombination af teori og praksis, hvor der er fokus på produktion. Du lærer om erhvervsfaglige temaer gennem 1/3 teori og 2/3 værkstedsproduktion. Du undervises også i de almene fag: dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Du kan tage de almene fag på fire niveauer: Intro og G (svarer til 9. klasses niveau), E (svarer til 10. klasses niveau) og D (svarer til et niveau over 10. klasse).

På PGU kan du beskæftige dig inden for 11 vidt forskellige fagtemaer, som spænder lige fra, at bygge legehuse i træ til børnehaver, fremstille blomsterdekorationer til salg i et supermarked, fremstilling af havemøbler i stål, reparationer af biler, lære om pleje og omsorg for børn og unge, producere skolens avis, lære at lave mad, dyrke blomster og planter, arbejde med genbrug eller spille og optræde med musik.

Her kan du se, hvilke fagtemaer du kan vælge mellem på de tre skoler i Holbæk, Fårevejle og Svebølle.

De 11 fagtemaer:

Omsorg & Sundhed (Holbæk og Svebølle)

Musik og kunstnerisk produktion (Fårevejle)

Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri (Fårevejle)

Industri (Fårevejle og Svebølle)

Byg, Bolig & Anlæg (Holbæk, Fårevejle og Svebølle)

Motor og mekanik (Svebølle)

Kommunikation & Medier (Holbæk)

Handel & Kundeservice (Holbæk og Svebølle)

Mad & Ernæring (Holbæk (hvor du er med til at drive Værftscafeen), Fårevejle og Svebølle) 

Miljø & Genbrug (Holbæk og Svebølle)

Service & Transport (dette tilbydes kun til EGU elever)

FGU på flere niveauer

Du kan tage fagtemaerne på introniveau og derefter gå videre på: FGU1, FGU2 og FGU3.

På FGU3 afslutter du din uddannelse med en faglig prøve. Når du har bestået den, får du overrakt et uddannelsesbevis.

Du vælger selv, hvilket værksted du gerne vil optages på, mens det er dine evner og kunnen, der afgør, hvilket niveau du skal have. Når du skal vælge værksted, vil dette ske ud fra din individuelle uddannelsesplan, som du og din uddannelsesvejleder sammen har lagt.

I din uddannelsesplan vil der også stå, hvor længe din uddannelse forventes at tage.

Men din uddannelsesplan er ikke låst fast. Du kan ændre eller justere i dine valg undervejs.

Du kan blive optaget på PGU to gange om året, i januar og august måned. Men på vores basisforløb kan du løbende blive optaget, så du ikke behøver at vente på at komme i gang, men kan begynde på skolen lige så snart, du er klar til det.


Prøver på PGU
Hvornår kan jeg gå til prøve?

Det kan du når:
• Du har opnået et tilstrækkeligt fagligt niveau på dit tema.
• Du har tilstrækkeligt faglig dokumentation eller materiale i din portfoliemappe.

Det er din lærer, der vurderer, hvornår ovenstående er opfyldt, og du er klar til at gå til prøve.
Prøven i dine almene fag (dansk, DSA, matematik, PASE og evt. valgfag) foregår som på AGU (læs mere).

Hvordan foregår prøverne på fagtemaerne?

Byg, Bolig og anlæg, Design & kunstnerisk produktion, Industri, Turisme, kultur og fritid.
Prøven kan vare mellem 2-5 dage og er en praktisk prøve.
Tiden er på forhånd bestemt af din lærer. På startdagen vil du modtage din opgave, som du skal løse i det tidsrum, du har fået stillet til rådighed. Du vil typisk skulle løse din opgave i de rammer, hvor du er vant til at arbejde praktisk. Du skal dagen efter den praktiske prøve til en mundtlig prøve, hvor du fremlægger din opgaveløsning. Samtalen vil derefter fokusere på teori og praksis omkring opgaveløsningen. Tid: 30 minutter inklusive votering. Karakteren er bestået/ikke bestået.

Mad & ernæring, Motor og mekanik.
Prøven varer én dag. Tiden er på forhånd bestemt af din lærer.
Du får opgaven udleveret på dagen. Du vil typisk skulle løse din opgave i de rammer, hvor du er vant til at arbejde praktisk. Undervejs vil lærer og censor komme og tale med dig om teori og praksis. De vil samtale med dig 30 minutter undervejs, men ikke nødvendigvis sammenhængende. Votering foregår efter prøvens afvikling, og du kaldes ind og får din karakter, som er bestået/ikke bestået.

Sundhed & omsorg, Miljø & genbrug, Jordbrug, skovbrug & fiskeri, Handel & kundeservice.
Prøven er en portfolieprøve.
Du udarbejder en præsentationsportpolie ud fra din arbejdsportfolie. Den sendes til censor, og er dit bedømmelsesgrundlag for prøven. Din lærer vil hjælpe dig med at udvælge materiale til din præsentationsportfolie. Du laver en fremlæggelse på ca. 10-12 minutter, resten af tiden skal derefter foregå i dialog med lærer og censor, som stiller spørgsmål til oplægget og faget generelt. Når der er gået 22-25 minutter, sendes du ud, og lærer og censor voterer. Du kaldes ind og får din karakter, som er bestået/ikke bestået.

Se prøver der udbydes

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: