Produktions-
grunduddannelsen

Produktionsgrunduddannelsen er en kombination af teori og praksis, med fokus på produktion.

Du lærer om erhvervsfaglige temaer gennem 1/3 teori og 2/3 værkstedsproduktion. 

Samtidig undervises du i fagene dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) og du har mulighed for valgfag. 

11 erhvervsfaglige temaer

På vores tre skoler kan du vælge mellem forskellige værkstedslinjer, der knytter sig til i alt ti erhvervsfaglige temaer. Du vælger en værkstedslinje og skal deltage i skoleforløb med undervisning i det faglige tema, du har valgt. 

Uddannelse på flere niveauer

Du kan tage fagtemaerne på introniveau og efterfølgende på FGU 1, FGU 2 og FGU 3. På FGU 3 niveau afsluttes uddannelsen med et uddannelsesbevis efter en bestået faglig prøve.

Individuelle uddannelsesplaner

Du vælger selv, hvilket værksted du ønsker at deltage på og på hvilket niveau, det skal være. Dit valg tages ud fra din individuelle uddannelsesplan, som du har udarbejdet i samarbejde med din kommunale vejleder inden studiestart. 

I uddannelsesplanen står der også, hvor længe din uddannelses forventes at tage. Du kan altid justere dit valg i løbet af uddannelsen. 

Optag

Vi har optag på PGU to gange om året i januar og august måned. På vores basisforløb har vi løbende optag, så du kan gå i gang, så snart du er klar til det.

På PGU kan du vælge mellem følgende værkstedslinjer: 

Omsorg & Sundhed (Holbæk og Svebølle)
Du vil blive undervist i fag, der relaterer sig til det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område. Undervisningen beskæftiger sig med børn, ældre og handikappede og er målrettet udslusning til SOSU uddannelserne samt de pædagogiske uddannelser. Du får konkret viden om bl.a. pædagogik, børns udvikling, voksne med specielle behov, anatomi, fysiologi, sygdomslære, sundhedsfremme og hygiejne.

Handel & Kundeservice (Holbæk og Svebølle)
Du vil blive undervist i fag, der relaterer sig til kontor, handel og kundeservice. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter, projekter, events eller i virksomheder med reel afsætning af varer og serviceydelser som mål.

Mad & Ernæring (Holbæk, Fårevejle og Svebølle)
Du vil få et indblik i, hvordan en hverdag i køkken-, kantine- og restaurationsbranchen kan se ud. Gennem det daglige teamwork, der er nødvendigt for at få et køkken til at fungere, lærer du en række sociale spilleregler. Gennem den daglige praksis får du færdigheder i at sammensætte en sund og næringsrig kost for dig selv såvel som for andre. Mad & Ernæringslinjen serverer dagligt frokost til alle elever og medarbejdere på institutionens tre skoler.

Miljø & Genbrug (Holbæk og Svebølle)
Du vil blive undervist i fag, der relaterer sig til miljø og genbrug. Undervisningen beskæftiger sig med fremstilling og produktion til forskellige forbrugergrupper eller kunder, hvor miljø og genbrug samt bæredygtighed er de centrale emner.

Byg, Bolig & Anlæg (Holbæk, Fårevejle og Svebølle)
Du vil blive undervist i fag, der relaterer sig til bygge-, anlægs- og ejendomsservicefagene. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, fremstilling, service- og anlægsopgaver samt kundekontakt. Du vil opnå kompetence i produktion, afsætning af varer samt service- og tjenesteydelser.

Kommunikation & Medier (Holbæk)
Du vil blive undervist i fag, der relaterer sig til kommunikation og medier. Undervisningen beskæftiger sig bl.a. med grafisk produktion og medieproduktion. Du kommer til at arbejde med billedbehandling, foto, grafik, brochurer, tryk, storformatsprint og lejlighedsvis video/videoredigering. I opgaveløsningen kommer du til at arbejde i grafiske programmer fra Adobe herunder Photoshop, Illustrator og Indesign.

Turisme, Kultur & Fritid (Fårevejle)
Du vil blive undervist i fag, der relaterer sig til til event, oplevelse, entreprenørskab, kunst og kultur. Undervisningen beskæftiger sig med kreative processer, opbygning, pleje og udvidelse af netværk og med kulturproduktionens forskellige elementer: idégenerering, research, planlægning, markedsføring/PR, produktion, afvikling, servicering og evaluering.

Musik og kunstnerisk produktion (Fårevejle)

Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri (Fårevejle)
Du bliver undervist i fag, der relaterer sig til jordbrug, skovbrug og fiskeri. Undervisningen beskæftiger sig med produktion/tjenesteydelser, kvalitetsforståelse, afsætning, branchekendskab og sikkerhed samt vejledning i biologiske og økologiske sammenhænge.

Industri (Fårevejle og Svebølle)
Du vil blive undervist i fag, der relaterer sig til industriel produktion, fremstilling og design. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter med reel produktion af varer, der enten produceres på bestilling eller efterfølgende bliver solgt. Du vil komme til at anvende værktøj, udstyr og relevante materialer i produktionen.

Motor og mekanik (Svebølle)