EGU - Erhvervsgrunduddannelsen

På Erhvervsgrunduddannelsen undervises du i erhvervsfaglige temaer.

På EGU består undervisningen af 1/3 teori og 2/3 virksomhedspraktik. Udover de erhvervsfaglige temaer, bliver du undervist i fagene dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære).

Uddannelse på flere niveauer

Du kan tage fagtemaerne på introniveau og efterfølgende på FGU1, FGU2 og FGU3.

På FGU3 niveau afsluttes uddannelsen med et uddannelsesbevis efter en bestået faglig prøve.

Individuelle uddannelsesplaner

Det erhvervsfaglige tema, du vælger og hvilket niveau, temaet skal være på, afhænger af din individuelle uddannelsesplan. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med din kommunale vejleder inden studiestart.

Det fremgår også af uddannelsesplanerne, hvor længe din uddannelse forventes at tage. Du har undervejs i uddannelsen mulighed for at justere dit valg. 

Optag

Vi har løbende optag på EGU. Du starter på uddannelsen, så snart en praktikaftale er faldet på plads. Praktikpladsen finder du i samarbejde med din kommunale vejleder.

På EGU kan du vælge mellem følgende fagtemaer:  

På EGU skal du vælge mellem 11 erhvervsfaglige temaer. Du kommer i praktik og skal derudover deltage i skoleforløb med undervisning i det faglige tema, som du har valgt.

Omsorg & Sundhed (Holbæk, Fårevejle og Svebølle)
Du vil blive undervist i fag, der relaterer sig til det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område. Undervisningen beskæftiger sig med børn, ældre og handikappede og er målrettet udslusning til SOSU uddannelserne samt de pædagogiske uddannelser. Du får konkret viden om bl.a. pædagogik, børns udvikling, voksne med specielle behov, anatomi, fysiologi, sygdomslære, sundhedsfremme og hygiejne.

Handel & Kundeservice (Holbæk)
Du vil blive undervist i fag, der relaterer sig til kontor, handel og kundeservice. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter, projekter, events eller i virksomheder med reel afsætning af varer og serviceydelser som mål.

Mad & Ernæring (Holbæk og Svebølle)
Du vil få et indblik i, hvordan en hverdag i køkken-, kantine- og restaurationsbranchen kan se ud. Gennem det daglige teamwork, der er nødvendigt for at få et køkken til at fungere, lærer du en række sociale spilleregler. Gennem den daglige praksis får du færdigheder i at sammensætte en sund og næringsrig kost for dig selv såvel som for andre. Mad & Ernæringslinjen serverer dagligt frokost til alle elever og medarbejdere på institutionens tre skoler.

Miljø & Genbrug (Holbæk)
Du vil blive undervist i fag, der relaterer sig til miljø og genbrug. Undervisningen beskæftiger sig med fremstilling og produktion til forskellige forbrugergrupper eller kunder, hvor miljø og genbrug samt bæredygtighed er de centrale emner.

Byg, Bolig & Anlæg (Fårevejle og Svebølle)
Du vil blive undervist i fag, der relaterer sig til bygge-, anlægs- og ejendomsservicefagene. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, fremstilling, service- og anlægsopgaver samt kundekontakt. Du vil opnå kompetence i produktion, afsætning af varer samt service- og tjenesteydelser.

Kommunikation & Medier (Holbæk)
Du vil blive undervist i fag, der relaterer sig til kommunikation og medier. Undervisningen beskæftiger sig bl.a. med grafisk produktion og medieproduktion. Du kommer til at arbejde med billedbehandling, foto, grafik, brochurer, tryk, storformatsprint og lejlighedsvis video/videoredigering. I opgaveløsningen kommer du til at arbejde i grafiske programmer fra Adobe herunder Photoshop, Illustrator og Indesign.

Musik og kunstnerisk produktion (Fårevejle)
Elsker du at spille, synge? Og går du samtidig og drømmer om at stå på en scene, er det Musiklinjens værksted, du skal stile mod. Her den vigtigste produktion de koncerter og arrangementer som eleverne på musiklinjen optræder ved. 

Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri (Fårevejle)
Du bliver undervist i fag, der relaterer sig til jordbrug, skovbrug og fiskeri. Undervisningen beskæftiger sig med produktion/tjenesteydelser, kvalitetsforståelse, afsætning, branchekendskab og sikkerhed samt vejledning i biologiske og økologiske sammenhænge.

Industri (Fårevejle og Svebølle)
Du vil blive undervist i fag, der relaterer sig til industriel produktion, fremstilling og design. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter med reel produktion af varer, der enten produceres på bestilling eller efterfølgende bliver solgt. Du vil komme til at anvende værktøj, udstyr og relevante materialer i produktionen.

Motor & Mekanik (Svebølle)
Hvis du altid har været vild med biler og hvordan en bil og dens motor fungerer, vil du befinde dig godt på Motor & Mekanik. Her kommer du til at arbejde praktisk med faget og med sidemandsoplæring, sådan at når du er blevet god til noget, er det dig, der skal oplære de nye elever på værkstedet. 

Kunst, Design & Salg (Svebølle)
På Kunst, design og salg arbejder vi med design, kunst og andre rumlige udtryksformer. Vi arbejder praksisnært og anvendelsesorienteret omkring den kreative proces med henblik på både idegenerering, det praktiske og tekniske indenfor den enkelte kunstform samt reel produktion med afsætning som mål.


Prøver på EGU
Hvordan kan jeg gå til prøve?

Hvis du går til dansk/DSA og matematik, kan du aflægge prøve i begge fag på G, E eller D niveau.

Har du et valgfag, aflægger du også prøve i det. Har du flere, vil der blive trukket lod blandt fagene. De fag, du ikke går til prøve i, afslutter du med en standpunktskarakter.

Hvordan foregår prøven?

Prøven er en portfolieprøve.

Du udarbejder en præsentationsportfolie ud fra din arbejdsportfolie. Den sendes til censor, og er dit bedømmelsegrundlag for prøven. Din lærer vil hjælpe dig med at udvælge materiale til din præsentationsportfolie.

Du laver en fremlæggelse på ca. 10-12 minutter, resten af tiden foregår i dialog med lærer og censor, som stiller spørgsmål til oplægget og faget generelt.

Når der er gået 22-25 minutter, sendes du ud, og lærer og censor voterer.
Du kaldes ind, og får din karakter, som bliver givet ud fra 7-trinsskalaen.

Fagprøven:

Fagprøven aftales ude på din arbejdsplads.

Læs mere om EGU her