Uddannelser

Hos FGU Nordvestsjælland tilbyder vi en forberedende grunduddannelse på op til to år. Grunduddannelsen styrker dine faglige, sociale og personlige kompetencer. Efter grunduddannelsesforløbet vil du være bedre rustet til at gennemføre en uddannelse eller varetage et job. 

Vælg mellem tre spor

Vores forberedende grunduddannelse bygger på tre ting: praksis, produktion og praktik. Uddannelsen består af tre spor; Almen Grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Kvalificerer dig til videre uddannelse

Med en afgående eksamen fra AGU har du mulighed for at læse videre på en gymnasial uddannelse som f.eks. det almene gymnasium (stx) eller hf. AGU giver også adgang til erhvervsuddannelser. 

Med en afsluttende faglig prøve fra PGU eller EGU, har du mulighed for at uddanne dig videre på en erhvervsuddannelse. 

Optag

På AGU, PGU og EGU har vi optag to gange om året i januar og august måned. Vi har desuden løbende optag på vores basisforløb, så du kan gå i gang, så snart du er klar.