fredag d. 9 oktober 2020

Matematiklærer til Svebølle

FGU Nordvestsjælland søger matematiklærer til skolen i Svebølle

Indrykket 7. oktober 2020 Vi mangler en ny frisk kollega som kan varetage og udvikle undervisningen af vores elever i matematik på FGU Nordvestsjælland, i vores afdeling i Svebølle.

fredag d. 9 oktober 2020

Matematiklærer til Svebølle

FGU Nordvestsjælland søger matematiklærer til skolen i Svebølle

Du vil skulle varetage matematikundervisning og evt. valgfag på vores AGU-spor (Almen Grunduddannelsen) og PGU-spor (Produktionsgrunduddannelsen), og du skal være indstillet på, at undervisningen tilrettelægges praksis- og helhedsorienteret, da det er vigtigt, at vi skaber undervisning på tværs af fag og i en kombination af teori og praksis, alt sammen i et teambaseret samarbejde ud fra en række didaktiske principper for FGU.

FGU er en forholdsvis ny (Forberedende grunduddannelse) som blev startet op den 12. august 2019 med i alt tre skoler placeret i hhv. Fårevejle, Svebølle og Holbæk. FGU har til formål at udvikle de unge fagligt, personligt og socialt, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i gang på arbejdsmarkedet.

Jobbet som matematiklærer på AGU og PGU

Du vil indgå i et lærerteam, hvor du også medvirker til at få de almene fag ud og leve i PGU-temaerne og sikre det niveau i matematik, der skal være. Vi lægger vægt på, at du er fleksibel i dit mindset, kreativ og at du kan undervise bredt og projektorienteret. Dine opgaver vil bl.a. være:

 • Undervise i matematik på AGU og PGU jf. gældende fagbilag og læreplaner og skabe et læringsrum og de undervisningsformer, der udvikler den unge til at tage næste skridt
 • Undervise i et miljø, der kræver overblik, ro og rummelighed og evnen til at møde de unge, hvor de er på en både rolig, tillidsvækkende og fast måde
 • Medvirke til at skabe en undervisningsform, som adskiller sig fra traditionel skoleundervisning, så teori og praksis kombineres i undervisningen - rykke matematikken ud af klasselokalet

Din profil

Som lærer er du motiveret af at medvirke til, at de unge, vi har på skolen, kommer videre og opnår et fagligt standpunkt, der åbner op for nye muligheder. Du synes, det er spændende at almenfag integreres i PGU, og du kan nikke genkendende til følgende:

 • Uddannet lærer med matematik som linjefag - gerne kombineret med andre fag
 • Du kan skabe et struktureret undervisningsmiljø for en gruppe af elever med forskellige forudsætninger og faglige niveauer
 • Trives med - og har personlige ressourcer til at arbejde med unge, der har udfordringer i livet
 • Har mod på at være med til at udvikle undervisningen inden for dit fag sammen med gode kollegaer
 • Har et anerkendende menneskesyn, en positiv tilgang, engagement, initiativrig og fleksibel
 • Kan indgå i et tværfagligt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere og ledelse

Du tilbydes

En spændende og udviklende mulighed i en institution i udvikling, hvor du kan præge og opbygge et eller flere fag. Tiltrædelse i stillingen snarest muligt. Løn efter gældende overenskomst, se løntabel her: www.uddannelsesforbundet.dk/media/5538/fgu-01-04-20-207694_5_0.pdf.

Ansøgning/spørgsmål

Spørgsmål og ansøgning til TransformationTeam ved Jan Hoffmann: jan.hoffmann@transformationteam.dk/tlf. 22 81 84 82. Samtaler vil foregå med skoleleder Jimmi Jensen/Svebølle-afdelingen og gennemføres løbende.


FGU NVS er en selvejende institution og e´n af de 27 FGU institutioner i Danmark, som blev oprettet i forbindelse med ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”. Se mere på fgunvs.dk.

Vis interesse

fredag d. 9 oktober 2020

Faglærer til Byg, Bolig & Anlæg Holbæk

Vi søger en faglærer til byg, bolig og anlæg på FGU Nordvestsjælland i Holbæk

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til byg, bolig og anlæg.

fredag d. 9 oktober 2020

Faglærer til Byg, Bolig & Anlæg Holbæk

Vi søger en faglærer til byg, bolig og anlæg på FGU Nordvestsjælland i Holbæk

Indrykket 7. oktober 2020

FGU NVS (Forberedende Grund Uddannelse Nordvestsjælland) blev startet op den 12. august 2019 med i alt tre skoler placeret i hhv. Fårevejle, Svebølle og Holbæk. FGU er en ny skoleform for unge mellem 16-25 år, der har brug for at udvikle sig fagligt, socialt eller personligt for at komme videre i uddannelse eller job.

I FGU NVS har vi tænkt undervisning, pædagogik og skolemiljø sammen på en ny og spændende måde. Derfor kan vi hjælpe de unge i den retning, de gerne vil.

Vi søger en tømrer/snedker som faglærer indenfor byg, bolig og anlæg til afdelingen i Holbæk med tiltrædelse pr. 1. december.

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til byg, bolig og anlæg. Der arbejdes med et afgrænset fagligt område inden for det faglige tema med fremstilling, produktion og service inden for byggeri, anlæg, ejendomsservice og dertil beslægtede fagområder.

Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, service- og anlægsopgaver, til områderne hørende arbejdsopgaver og kundekontakt med henblik på produktion, afsætning af varer og service- og tjenesteydelser.

Og p.t. har vi et samarbejde med Oplevelsescenter Nyvang om de håndsværksopgaver, der opstår i stedets mange værksteds- og oplevelsesaktiviteter.

Jobbet som faglærer på byg, bolig og anlæg

Du får ansvar for at videreudvikle og gennemføre temaet i tæt samarbejde med det lærerteam, der vil være tilknyttet i Holbæk. Du bliver ansat i FGU NVS som helhed, og vi lægger vægt på, at du er fleksibel og tværfagligt orienteret. Dine opgaver vil bl.a. være:

 • Udvikle og undervise på byg, bolig og anlæg jf. gældende fagbilag og læreplaner og skabe et læringsrum og de undervisningsformer, der udvikler den unge til at tage næste skridt
 • Ansvar for faciliteter, materiel, værktøjer og undervisningsmaterialer
 • Medvirke til at integrere andre relevante fagområder som dansk, matematik og PASE
 • Medvirke til at skabe en undervisningsform, som adskiller sig fra traditionel skoleundervisning, idet praksis, produktion og praktik er de centrale omdrejningspunkter for undervisningen

Din profil

Vi søger en initiativrig og positiv kollega, der er et helstøbt menneske med et styrkebaseret menneskesyn. Du er robust og relationsskabende i kontakten med vore unge og troværdighed, respekt og engagement er grundlæggende værdier for dig. Du kan genkende følgende:

 • Har en faglig uddannelse som tømrer/snedker gerne suppleret med relevant videre-/efteruddannelse indenfor læring og pædagogik
 • Har erfaring med at arbejde med unge med udfordringer i livet og med at udvikle unges faglige, personlige og sociale kompetencer
 • Har masser af kreative ideer og praktisk erfaring med lette og hurtige håndværksopgaver
 • Evner at skabe trygge læringsrum, med faste rammer og et fagligt fokus
 • Kan medvirke til at bygge dansk, matematik og andre fag ind i temaet

Du tilbydes

Løn, ansættelsesforhold og pensionsordning iht. fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OC – fællesoverenskomst) samt Organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Ansøgning/spørgsmål

Spørgsmål og ansøgning rettes til TransformationTeam ved Jan Hoffmann, som medvirker i forløbet.: jan.hoffmann@transformationteam.dk/tlf. 22 81 84 82. Samtaler gennemføres løbende.


FGU NVS er en selvejende institution og e´n af de 27 FGU institutioner i Danmark, som blev oprettet i forbindelse med ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”. Se mere på uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-aftale-om-bedre-veje-til-uddannelse-og-job.

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: