Prøver på PGU

Hvornår kan jeg gå til prøve?

Det kan du når:
• Du har opnået et tilstrækkeligt fagligt niveau på dit tema.
• Du har tilstrækkeligt faglig dokumentation eller materiale i din portfoliemappe.

Det er din lærer, der vurderer, hvornår ovenstående er opfyldt, og du er klar til at gå til prøve.
Prøven i dine almene fag (dansk, DSA, matematik, PASE og evt. valgfag) foregår som på AGU (læs mere).

Hvordan foregår prøverne på fagtemaerne

Byg, Bolig og anlæg, Design & kunstnerisk produktion, Industri, Turisme, kultur og fritid.
Prøven kan vare mellem 2-5 dage og er en praktisk prøve.
Tiden er på forhånd bestemt af din lærer. På startdagen vil du modtage din opgave, som du skal løse i det tidsrum, du har fået stillet til rådighed. Du vil typisk skulle løse din opgave i de rammer, hvor du er vant til at arbejde praktisk. Du skal dagen efter den praktiske prøve til en mundtlig prøve, hvor du fremlægger din opgaveløsning. Samtalen vil derefter fokusere på teori og praksis omkring opgaveløsningen. Tid: 30 minutter inklusive votering. Karakteren er bestået/ikke bestået.

Mad & ernæring, Motor og mekanik.
Prøven varer én dag. Tiden er på forhånd bestemt af din lærer.
Du får opgaven udleveret på dagen. Du vil typisk skulle løse din opgave i de rammer, hvor du er vant til at arbejde praktisk. Undervejs vil lærer og censor komme og tale med dig om teori og praksis. De vil samtale med dig 30 minutter undervejs, men ikke nødvendigvis sammenhængende. Votering foregår efter prøvens afvikling, og du kaldes ind og får din karakter, som er bestået/ikke bestået.

Sundhed & omsorg, Miljø & genbrug, Jordbrug, skovbrug & fiskeri, Handel & kundeservice.
Prøven er en portfolieprøve.
Du udarbejder en præsentationsportpolie ud fra din arbejdsportfolie. Den sendes til censor, og er dit bedømmelsesgrundlag for prøven. Din lærer vil hjælpe dig med at udvælge materiale til din præsentationsportfolie. Du laver en fremlæggelse på ca. 10-12 minutter, resten af tiden skal derefter foregå i dialog med lærer og censor, som stiller spørgsmål til oplægget og faget generelt. Når der er gået 22-25 minutter, sendes du ud, og lærer og censor voterer. Du kaldes ind og får din karakter, som er bestået/ikke bestået.

Se prøver der udbydes

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: