3 Ledige stillinger

Vi søger en vejleder til FGU Nordvestsjælland i vores afdeling i Holbæk, undervisere til FGU Nordvestsjællands AGU-online undervisning og en FGU-lærer til KREA hold under fagtemaet Miljø & Genbrug

Siden opdateres løbende.

Brænder du for at vejlede unge mennesker mod uddannelse og job?

Vi udvider og søger vejleder til FGU Nordvestsjælland i vores afdeling i Holbæk.

FGU Nordvestsjælland er en selvejende institution, hvor du har stor mulighed for at være med til at sætte dit eget præg på fremtidens uddannelse for den målgruppe, der ikke går den lige vej til ungdomsuddannelse eller job. Vi har fokus på en styrkebaseret tilgang til vores elever og er en mindre skole med en god kultur og godt kollegialt fællesskab.

Jobbet som vejleder
Du bliver en del af et vejlederteam, præget af stort engagement og fleksibilitet. Du vil også skulle arbejde tæt sammen med de lærerteams eleverne er tilknyttet.

Vi arbejder ud fra en fælles tilgang, der sikrer, at vi har det samme grundlag og værdisæt i forhold til at hjælpe de unge videre i livet og i måden, vi møder dem på. Med en anerkendende tilgang er du god til at skabe relationer og medvirker derved til de unges motivation for uddannelse eller job.

Dine opgaver vil være mange, meget forskelligartede og omhandler bl.a.:

 • Modtagelse og indskrivning af elever.
 • Udarbejdelse af forløbsplaner og opfølgning sammen med skolens lærere
 • Vejledningsopgaver i relation til både uddannelse og forhold af social og personlig karakter.
 • Opfølgning på fravær.
 • Indgå i trivselsunderstøttende aktiviteter med eleverne.
 • Støtte og motivere eleverne i at deltage aktivt, så de profiterer af og fastholdes i undervisning og erhvervstræning. Det kan fx være med støtte til forståelse af og struktur på skoledag/hverdag/opgaver mv.
 • Deltagelse i teammøder og planlægning af vejledningsindsatsen.
 • Samarbejde med en lang række af interne og eksterne samarbejdspartnere, f.eks. den kommunale ungeindsats, forældre, behandlere m.fl.

Din profil
Som vores kommende vejleder ser vi gerne, at du har en profil som socialrådgiver, lærer eller tilsvarende. Kandidater med vejlederuddannelse eller anden pædagogisk overbygningsuddannelse vil blive foretrukket.

Du:

 • har solid erfaring i arbejde med unge
 • har et grundigt kendskab til ungeområdet, ungeindsatsen og gerne beskæftigelsesområdet
 • er fleksibel og har et stort overblik
 • arbejder systematisk, målrettet og helhedsorienteret
 • praktiserer en samarbejdende, involverende og ikke mindst tillidsskabende ”vejledersstil”, som medvirker til at anerkende den unge – særligt for kompetencer ud over det faglige
 • har gode samarbejdsevner og kan indgå i et konstruktivt samarbejde med såvel de unge, som forældre, kolleger og eksterne samarbejdspartnere
 • er indstillet på kontinuerligt at tilegne dig ny viden om lovgivning, administrative arbejdsgange og ændringer i IT-systemer

Du tilbydes
Et spændende og udviklende job på en skole i positiv udvikling, som du kan være med til at præge. Dygtige og engagerede kollegaer samt en mangfoldighed af skønne unge mennesker.

Ansættelse
Ansættelsen sker på fuld tid snarest muligt.

Ansættelsen finder sted i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation samt cirkulære om organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Ansættelsesområdet er FGU Nordvestsjælland, og dit primære arbejdssted vil være Berendsen Allé 1b, 4300 Holbæk.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Vi lægger alene vægt på kvalifikationer og kompetencer.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du se mere på https://fgunvs.dk. Du er også velkommen til at kontakte skoleleder Gitte Vind gvi@fgunvs.dk.

Ansøgningsfrist senest den 18. februar 2024.

Søg jobbet via Jobindex her https://www.jobindex.dk/jobannonce/501552/braender-du-for-at-vejlede-unge-mennesker-mod-uddannelse-og-job- 


Undervisere til FGU Nordvestsjællands AGU-online undervisning

Har du lyst til at undervise virtuelt på agu-online.dk?

Vi udvider med yderligere 1-2 undervisere. Vi har brug for en lærer, som kan undervise i dansk og engelsk og gerne i naturfag og/eller samfundsfag. Og en lærer, som kan undervise i flere fag i fagpakken (dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, naturfag).

FGU har til formål at udvikle de unge fagligt, personligt og socialt, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i gang på arbejdsmarkedet.

Undervisningsformen:
AGU-online indeholder undervisning i samme fag som en traditionel AGU. Undervisningen sker dog online via vores klasselokale (som er teams) og er opbygget om vores læringsplatform (moodle). Undervisningen er online og synkront suppleret med interaktive elementer fra læringsplatformen. Det betyder at lærerne er ”til stede” sammen med eleverne i undervisningstiden.

Jobbet
Som lærer sikrer du elevens udvikling fagligt, personligt og socialt. Det faglige niveau differentieres, så det udfordrer, motiverer og rummer vores unge.

Dine opgaver vil bl.a. være:

 • Undervise elever på niveauerne introducerende undervisning, G-, E- og D-niveau og føre dem til prøve
 • Samarbejde med vores vejledere
 • Lave læringsplaner
 • Udvikle undervisningsmaterialer til online undervisning
 • Afholde månedlige elevsamtaler og dokumentere elevernes progression fagligt, personligt og socialt
 • Fremmøderegistrere i vores studieadministrative system (Studie+)

Undervisningen er opdelt i temaer som spiller sammen med de andre fag, og den rettes mod praksis, så elevernes egen hverdag inddrages. Den daglige undervisning skal tilrettelægges med stor alsidighed, så arbejdsformerne er didaktisk varierede og tilpasses den enkelte elev og dennes praksis. Undervisningen har også fokus på samarbejde.

AGU skal også styrke elevens personlige og sociale kompetencer så udover den faglige undervisning er en del af opgaven at facilitere processer omkring personlige og sociale kompetencer i undervisningstiden. Elever der bliver klar til det, kan overgå fra AGU-online til fysisk fremmøde.

Vi forventer at du:

 • Har erfaring med at undervise online og gerne med FGU-målgruppen
 • Kan igangsætte og facilitere sociale aktiviteter med eleverne – online.
 • Er uddannet i de relevante fag og skal gerne kunne dække yderligere fag, fx Identitet og medborgerskab.
 • Trives med at arbejde med unge, der befinder sig på forskellige faglige niveauer.
 • Kan gennemføre forløbssamtaler med elever.
 • Kan udvikle og skabe et struktureret online undervisningsmiljø for en gruppe af elever med forskellige forudsætninger, og holde kontakten med dem via teams.
 • Kan videreudvikle materialer i dine fag til vores platform og efterfølgende undervise i faget i samarbejde med dine kolleger
 • Har lyst til og mod på at undervise virtuelt, helhedsorienteret og praksisbaseret, men ser dig selv som en del af vores lærergruppe.
 • Har et anerkendende menneskesyn og en positiv tilgang, engagement, initiativ og overskud
 • Du arbejder styrkebaseret og er vedholdende i din tilgang til både elever og kollegaer
 • Er engageret, initiativrig og fleksibel.
 • Er god til at planlægge og arbejde struktureret samt sikre, at tidsfrister overholdes.
 • Kan indgå i et fagligt tværfagligt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere.
 • Deltager i institutionens andre aktiviteter såsom, pædagogiske dage mv.

Vi tilbyder:

 • En skole med mange spændende faglige og pædagogiske udfordringer i dagligdagen.
 • Gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø hvor alle arbejder for at få udviklet det bedste tilbud til eleverne.
 • Mulighed for at præge indholdet i den daglige undervisning.
 • En hverdag med tæt elevkontakt online
 • En hverdag med tæt samarbejde med teamkollegaer.
 • Mulighed for at arbejde hjemmefra to af ugens dage i opstartsperioden så FGU-dna’et kommer ind under huden. Øvrige dage er tjenestestedet Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle. Herefter kan der aftales én dags tilstedeværelse individuelt.

Du tilbydes:
Et spændende og udviklende job på en skole i positiv udvikling, hvor du kan præge og udvikle et eller flere fag. Løn efter gældende overenskomst med Uddannelsesforbundet

Ansættelse
Ansættelsen sker på fuld tid, og vi ser frem til at byde dig velkommen snarest muligt.

Ansættelsen finder sted i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation samt cirkulære om organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU). Ansættelsesområdet er FGU Nordvestsjælland, og dit primære arbejdssted vil være Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Vi lægger alene vægt på kvalifikationer og kompetencer.

Ansøgning/spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder Birthe Slott Nielsen, tlf. 2527 1577 eller uddannelsesleder Michael Jensen på tlf. 2349 3952

Ansøgningsfrist senest den 26. februar 2024, kl. 12.00:
Du søger stillingen via knappen ”Søg jobbet online” hvor du kan uploade ansøgning, CV samt relevante uddannelsesbeviser. Der afholdes løbende samtaler.

Om FGU Nordvestsjælland
FGU Nordvestsjælland er en nyoprettet selvejende institution, hvor du har stor mulighed for at være med til at sætte dit eget præg på fremtidens uddannelse for den målgruppe, der ikke går den lige vej til anden ungdomsuddannelse eller i job. Vi har fokus på en styrkebaseret tilgang til vores elever. Vi er en mindre skole med gode kollegaer og en god kultur. Se mere på https://fgunvs.dk

Elever der bliver klar til det, kan overgå fra AGU-online til fysisk fremmøde.

FGU Nordvestsjælland har afdelinger i Holbæk, Fårevejle og Svebølle. Vi åbnede dørene for elever i august 2019.


FGU-lærer til KREAhold under fagtemaet Miljø & Genbrug

Til vores KREA-værksted i Holbæk, søger vi en kreativ sjæl, kan inspirere 12-16 elever for gennem værkstedsaktiviteter og almene fag at nå tættere på uddannelse og job.

Jobbet som faglærer
På Miljø & Genbrug er undervisningslokalet et værksted og eleverne lærer bedst med hænderne.
Undervisningen skal derfor tilrettelægges praksis- og helhedsorienteret.

På værkstedet bruges primært genbrugsmaterialer.
Der sys, strikkes, hækles, fremstilles papir, upcycles tøj og møbler, laves mosaik, egne designprodukter og meget andet.
Vi lærer om miljø og genbrug, bæredygtighed, fremtidens forbrug, designprocesser, materialer, værktøj, sikkerhed m.v. som middel til at eleven modnes fagligt, social og personligt.    

Som lærer skaber du et trygt læringsmiljø for en gruppe af elever med vidt forskellige forudsætninger og faglige niveauer. Et miljø der udvikler eleverne til at tage næste skridt mod ungdomsuddannelse eller job.

Du motiveres af, at de unge opnår et fagligt standpunkt, personlig trivsel og sociale kompetencer, der åbner nye muligheder for fremtiden. Du kan nikke genkendende til følgende:

 • Uddannelse indenfor håndværk og design, håndværker, selvbygger eller lignende
 • Pædagogisk velfunderet som lærer, socialpædagog, diplomuddannelse eller lignende
 • Du arbejder styrkebaseret og er vedholdende i din tilgang til både elever og kollegaer
 • Du er nysgerrig på at skabe og udvikle i samarbejde med elever og kollegaer

Dine opgaver vil bl.a. være:

 • Undervise elever i forskellige kreative processer og kunne føre til prøve
 • Samarbejde tæt med almenlærere om dansk og matematik
 • Som stamlærer at sikre tæt opfølgning på elevernes fremmøde, trivsel og udvikling
 • Tæt samarbejde med teamkollegaer og vejleder

Du tilbydes
Et spændende og udviklende job på en skole i positiv udvikling, som du kan være med til at præge.
Dygtige og engagerede kollegaer samt en mangfoldighed af skønne unge mennesker.

Ansættelse
Ansættelsen sker på fuld tid, og gerne 1. april. Ansættelsen er en midlertidig ansættelse.

Ansættelsen finder sted i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation samt cirkulære om organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Ansættelsesområdet er FGU Nordvestsjælland, og dit primære arbejdssted vil være Berendsen Allé 1b, 4300 Holbæk.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Vi lægger alene vægt på kvalifikationer og kompetencer.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte skoleleder Gitte Vind gvi@fgunvs.dk

Ansøgningsfrist senest den 23. februar 2024, kl. 12.00:
Du søger stillingen via knappen ”Søg jobbet online” via jobindex, hvor du bedes uploade ansøgning, CV samt relevante uddannelsesbeviser. Samtaler gennemføres løbende.

Om FGU Nordvestsjælland
FGU Nordvestsjælland er en statslig selvejende institution, hvor du har stor mulighed for at være med til at sætte dit eget præg på fremtidens uddannelse for den målgruppe, der ikke går den lige vej til ungdomsuddannelse eller i job. Vi har fokus på en styrkebaseret tilgang til vores elever. Vi er en mindre skole med gode kollegaer og en god kultur. Se mere på https://fgunvs.dk

 FGU Nordvestsjælland har afdelinger i Holbæk, Fårevejle og Svebølle. Vi åbnede dørene for elever i august 2019.

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

11 Fagtemaer: