3 Ledige stillinger

Vi søger lige nu en Dansklærer til vikariat til Svebølle, en Chauffør med lille kørekort og en en underviser til AGU-Online

Siden opdateres løbende.

Vi søger en Dansklærer til vikariat (Fuldtid) til Svebølle

Brænder du for at undervise og har du lyst til at skabe praksisnær undervisning for nogle dejlige unge mennesker, som skal gøres klar til at gå videre i uddannelse eller job?

FGU har til formål at udvikle de unge fagligt, personligt og socialt, så de kan gennemføre en ung-domsuddannelse eller komme i gang på arbejdsmarkedet. Du vil skulle undervise på både vores AGU-spor (Almen Grunduddannelse) og på vores PGU-spor (Produktionsgrunduddannelse).

Du skal have lyst og mod på at tilrettelægge og undervise tematiseret, helhedsorienteret og praksisnært med dit fag, samt indgå i et dagligt relations arbejde med eleverne.

Jobbet som lærer på AGU og PGU
På både AGU og PGU-temaerne sikrer du det faglige niveau, der skal være, samt udfordrer, motiverer og rummer vore unge. Vi lægger vægt på, at du kan møde vore unge både menneskeligt og fagligt, og at du kan undervise på en engagerende og anderledes måde, end de hidtil ofte er blevet mødt med.

Dine opgaver vil bl.a. være:

 • Undervise og føre til prøve i fagene jf. gældende fagbilag og læreplaner
 • Skabe et læringsrum, der udvikler den unge personligt og fagligt til at tage næste skridt og, i samarbejde med vore vejledere, sikre de unges progression
 • Undervise i et miljø, hvor du tager udgangspunkt i de unges styrker og møder de unge, hvor de netop er i deres udvikling.
 • Medvirke til at skabe en undervisningsform, som adskiller sig fra traditionel skoleundervisning, fx ved at rykke undervisningen ud i praksis og vise vejen for vore unge
 • Stamlærer for elever (opfølgning på fremmøde og elevprogression)

Din profil:
Du motiveres af, at de unge opnår et fagligt standpunkt, personlig trivsel og sociale kompetencer, der åbner nye muligheder for dem i deres fremtid. Du synes, det er spændende at udvikle nye læringsformer, og du kan nikke genkendende til følgende:

 • Uddannet lærer med dansk som linjefag, gerne kombineret med andre fag som f.eks. engelsk, samfundsfag, naturfag eller kreative fag mv.
 • Du kan skabe et godt undervisningsmiljø til elever med forskellige forudsætninger og faglige niveauer - og du har stærke relationskompetencer.
 • Trives med - og har personlige ressourcer til - at arbejde for og med unge, der har udfordringer i livet.
 • Har et anerkendende menneskesyn, en positiv tilgang, engagement, initiativ og overskud.
 • Kan indgå i et tværfagligt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere og ledelse.

Du tilbydes
Et spændende og udviklende job på en skole i positiv udvikling, hvor du kan præge og opbygge et eller flere fag. Løn efter gældende overenskomst.

Ansættelse
Ansættelsen sker på fuld tid, og vi ser frem til at byde dig velkommen snarest muligt.

Ansættelsen finder sted i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation samt cirkulære om organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Ansættelsesområdet er FGU Nordvestsjælland, og dit primære arbejdssted vil være Saltoftevænge 4, 4470 Svebølle.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Vi lægger alene vægt på kvalifikationer og kompetencer.

Ansøgning/spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Afd. Svebølle, skoleleder Jimmi Theis Jensen, mail jtj@fgunvs.dk eller mobil 2527 1530. Du er velkommen til at komme forbi til en rundvisning.

Ansøgningsfrist senest den 10. februar 2023, kl. 10.00:
Du søger stillingen via jobindex.dk og knappen ”Søg jobbet online” hvor du kan uploade ansøgning, CV samt relevante uddannelsesbeviser. Samtaler gennemføres løbende.

Om FGU Nordvestsjælland
FGU Nordvestsjælland er en selvejende institution, hvor du har stor mulighed for at være med til at sætte dit eget præg på fremtidens uddannelse for den målgruppe, der ikke går den lige vej til anden ungdomsuddannelse eller i job. Vi har fokus på en styrkebaseret tilgang til vores elever. Vi er en mindre skole med gode kollegaer og en god kultur. Se mere på https://fgunvs.dk

FGU Nordvestsjælland har afdelinger i Holbæk, Fårevejle og Svebølle. Vi åbnede dørene for elever i august 2019.


Chauffør med lille kørekort

FGU Nordvestsjælland søger en chauffør 10 timer om ugen.

Vi mangler en frisk og mødestabil chauffør til at hente vores elever om morgen og køre dem hjem igen om eftermiddagen. Samt til ad hoc kørselsopgaver efter behov.

Mødetiden mandag til torsdag:
kl. 07.20 – 08.20 samt igen kl. 14.00 – 15.00*

Mødetiden fredag:
Kl. 07.20 – 08.20 samt igen kl. 12.00 – 13.00*

*Ved arrangementer på skolen, skal du være indstillet på, at der kan ske ændringer imødetidspunkterne særligt om eftermiddagen.

Vi søger dig, som måske er:

 • Er gået på pension
 • Studerende eller ufaglært
 • Over 18 år
 • Har kørekort til bil/minibus
 • Du er mødestabil
 • Du er en initiativrig og glad person

Ansættelse
Ansættelsen sker på 10 timer om ugen, og vi ser frem til at byde dig velkommen snarest muligt.

Ansættelsen finder sted i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer samt cirkulære om for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv.

Ansættelsesområdet er FGU Nordvestsjælland, og dit primære arbejdssted vil være Saltoftevænge 4, 4470 Svebølle.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Vi lægger alene vægt på kvalifikationer og kompetencer.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Skoleleder Jimmi Theis Jensen, mail jtj@fgunvs.dk eller mobil 2527 1530.

Ansøgningsfrist senest den 10. februar 2023, kl. 10.00:
Du søger stillingen via jobindex.dk og knappen ”Søg jobbet online” hvor du kan uploade ansøgning, CV samt relevante uddannelsesbeviser. Samtaler gennemføres løbende.

Om FGU Nordvestsjælland
FGU Nordvestsjælland er en nyoprettet selvejende institution, hvor du har stor mulighed for at være med til at sætte dit eget præg på fremtidens uddannelse for den målgruppe, der ikke går den lige vej til anden ungdomsuddannelse eller i job. Vi har fokus på en styrkebaseret tilgang til vores elever. Vi er en mindre skole med gode kollegaer og en god kultur. Se mere på https://fgunvs.dk

FGU Nordvestsjælland har afdelinger i Holbæk, Fårevejle og Svebølle. Vi åbnede dørene for elever i august 2019


Underviser til FGU Nordvestsjællands AGU-online undervisning

Har du lyst til at undervise virtuelt på agu-online.dk?

Vi udvider med yderligere en underviser. Du skal kunne undervise i:

1) Dansk
2) Matematik
3) Samfundsfag

FGU har til formål at udvikle de unge fagligt, personligt og socialt, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i gang på arbejdsmarkedet.

Undervisningsformen:
AGU-online indeholder undervisning i samme fag som en traditionel AGU. Undervisningen sker dog online via vores klasselokale (som er teams) og er opbygget om vores læringsplatform (moodle). Undervisningen er online og synkront suppleret med interaktive elementer fra læringsplatformen. Det betyder at lærerne er ”til stede” sammen med eleverne i undervisningstiden.

Undervisningen er opdelt i temaer som spiller sammen med de andre fag, og den rettes mod praksis, så elevernes egen hverdag inddrages. Den daglige undervisning skal tilrettelægges med stor alsidighed, så arbejdsformerne er didaktisk varierede og tilpasses den enkelte elev og dennes praksis. Undervisningen har også fokus på samarbejde.

AGU skal også styrke elevens personlige og sociale kompetencer så udover den faglige undervisning, så er en del af opgaven at facilitere processer omkring personlige og sociale kompetencer i undervisningstiden. Elever der bliver klar til det, kan overgå fra AGU-online til fysisk fremmøde.

Vi forventer at du:

 • Har erfaring med FGU-målgruppen.
 • Har erfaring med at undervise online.
 • Kan igangsætte og facilitere sociale aktiviteter med eleverne – online.
 • Er uddannet i de relevante fag (evt. ved at blive det) og skal gerne kunne dække yderligere fag, fx Identitet og medborgerskab.
 • Trives med at arbejde med unge, der befinder sig på forskellige faglige niveauer.
 • Kan gennemføre forløbssamtaler med elever.
 • Kan udvikle skabe et struktureret online undervisningsmiljø for en gruppe af elever med forskellige forudsætninger, og holde kontakten med dem via teams.
 • Kan udvikle samfundsfag til vores platform og efterfølgende undervise i faget.
 • Har lyst til og mod på at undervise virtuelt, helhedsorienteret og praksisbaseret.
 • Har mod på at være med til at udvikle undervisningen inden for dine fag sammen med gode kollegaer og hvor teori og praksis kombineres.
 • Har et anerkendende menneskesyn og en positiv tilgang.
 • Er engageret, initiativrig og fleksibel.
 • Er god til at planlægge og arbejde struktureret samt sikre, at tidsfrister overholdes.
 • Kan indgå i et fagligt tværfagligt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere.
 • Er indstillet på at deltage i institutionens andre aktiviteter såsom, pædagogiske dage mv.

Vi tilbyder:

 • En skole med mange faglige og pædagogiske udfordringer i dagligdagen.
 • En ny virtuel skole i opstartsfasen, som du skal være med til at udvikle og forme
 • Gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø hvor alle arbejder for at få udviklet det bedste tilbud til eleverne.
 • Mulighed for at præge indholdet i den daglige undervisning.
 • En hverdag med tæt elevkontakt online
 • En hverdag med tæt samarbejde med teamkollegaer.
 • Mulighed for at arbejde hjemmefra.

Du tilbydes:
Et spændende og udviklende job på en skole i positiv udvikling, hvor du kan præge og opbygge et eller flere fag. Løn efter gældende overenskomst med Uddannelsesforbundet

Ansættelse
Ansættelsen sker på fuld tid, og vi ser frem til at byde dig velkommen snarest muligt.

Ansættelsen finder sted i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation samt cirkulære om organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Ansættelsesområdet er FGU Nordvestsjælland, og dit primære arbejdssted vil være Berendsen Alle 1B, 4300 Holbæk.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Vi lægger alene vægt på kvalifikationer og kompetencer.

Ansøgning/spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Michael Jensen på tlf. 40973071

Ansøgningsfrist senest den 10. februar 2023, kl. 12.00:
Du søger stillingen via knappen ”Søg jobbet online” hvor du kan uploade ansøgning, CV samt relevante uddannelsesbeviser.

Om FGU Nordvestsjælland
FGU Nordvestsjælland er en nyoprettet selvejende institution, hvor du har stor mulighed for at være med til at sætte dit eget præg på fremtidens uddannelse for den målgruppe, der ikke går den lige vej til anden ungdomsuddannelse eller i job. Vi har fokus på en styrkebaseret tilgang til vores elever. Vi er en mindre skole med gode kollegaer og en god kultur. Se mere på https://fgunvs.dk
Elever der bliver klar til det, kan overgå fra AGU-online til fysisk fremmøde.

FGU Nordvestsjælland har afdelinger i Holbæk, Fårevejle og Svebølle. Vi åbnede dørene for elever i august 2019.

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

11 Fagtemaer: