Værkstedspuljen

FGU Nordvestsjælland har modtaget støtte fra Nordea-fondents værkstedspulje

Projektet omfatter forbedring af faciliteter og kompetencer på tre skoler under FGU Nordvestsjælland i Holbæk, Kalundborg og Odsherred. Dette inkluderer etablering af nye værksteder og opgradering af eksisterende, samt indkøb af energieffektivt udstyr og kompetenceløft af faglærerne. Målet er at gøre institutionen mere attraktiv for unge i målgruppen og sikre bedre tilpasning til ungdomsuddannelsernes udbud og lokalt erhvervslivs efterspørgsel. Med støtte fra Nordea-fondens Værkstedspulje, som har tildelt 2.400.000 kr. til FGU Nordvestsjælland, bliver dette mål realiseret gennem investeringer i moderne værktøj, ny teknologi og grøn omstilling. Puljens formål er at styrke erhvervsuddannelsernes tiltrækningskraft for unge, og det samlede initiativ sigter mod at skabe et bedre uddannelsesmiljø med adgang til opdateret udstyr og velkvalificerede undervisere.

Formål: Etablering og opgradering af værksteder
Periode: 2024-2026
Støtte: Nordea-fondets Værkstedspulje
Læs mere: Pressemeddelelse

På FGU Nordvestsjælland tilbyder vi

12 Fagtemaer: