AGU - Almen Grunduddannelse

På den Almene Grunduddannelse bliver du undervist i almene fag som dansk og matematik.

På AGU styrker du dine kompetencer inden for fag som dansk og matematik. Du kan vælge de fag og det niveau, som du skal bruge til at komme videre på erhvervs- eller de gymnasiale uddannelser. Du har også mulighed for at tage valgfag.

På AGU er undervisningen tilrettelagt som en kombination af 2/3 teori og 1/3 praksis.

Du kan tage de almene fag på fire niveauer: Intro og G (svarer til 9. klasses niveau), E (svarer til 10. klasses niveau) og D (svarer til et niveau over 10. klasse).

Uanset hvilken af vores tre skoler du vælger, kan du tage ni almene fag. Dog kan det ske, at du skal tage til en anden skole for at tage et fag der.

Du får din egen uddannelsesplan

Inden du begynder på skolen, bliver din uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med din kommunale uddannelsesvejleder. Ud fra den bestemmer du selv, hvilke fag du vil have, mens det er dine evner og kunnen, som afgør, hvilket niveau du tager fagene på. I din uddannelsesplan vil der også stå, hvor længe din uddannelse forventes at tage.

Men din uddannelsesplan er ikke låst fast. Du kan nemlig sammen med din vejleder ændre eller justere i dine valg undervejs.

Du kan blive optaget på AGU to gange om året, i januar og august måned. Men på vores basisforløb kan du løbende blive optaget, så du ikke behøver at vente på at komme i gang, men kan begynde på skolen lige så snart, du er klar til det.

De tre obligatoriske fag på AGU:

Der er tre obligatoriske fag på AGU, som du skal tage:

  • Dansk
  • Matematik
  • Identitet og medborgerskab eller PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære)

Der er også fem valgfag, hvor du skal vælge mindst et:

  • Engelsk
  • Naturfag
  • Samfundsfag
  • Identitet og medborgerskab
  • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære)


Prøver på AGU
Hvornår kan jeg gå til prøve?

Det kan du når:
• Du har opnået et tilstrækkeligt fagligt niveau
• Du har tilstrækkeligt materiale i din portfolie

Det er din lærer, der vurderer, hvornår ovenstående er opfyldt, og om du er klar til at gå til prøve.

Som elev på AGU skal du til 3 prøver
Dansk/DSA og matematik er obligatoriske fag, som kan vælges på niveauerne G, E, D.
Derudover skal du til prøve i ét af dine valgfag.

Der trækkes lod blandt dine valgfag, som kan være: Engelsk, samfundsfag, naturfag, PASE, identitet & medborgerskab.

Du vil få besked senest 14 dage før prøvedatoen om, hvilke fag du skal til prøve i.
De fag, der ikke udtrækkes til prøve, afslutter du med en standpunktskarakter.

Alle prøver (på nær PASE) er portfolieprøver. Du udarbejder en præsentationsportfolie ud fra din arbejdsportfolie. Den sendes til censor, og er dit bedømmelsesgrundlag for prøven. Din lærer vil hjælpe dig med at udvælge materiale til din præsentationsportfolie.

Hvordan foregår prøven?

Du laver en fremlæggelse på ca. 10-12 minutter, resten af tiden skal derefter foregå i dialog med lærer og censor, som stiller spørgsmål til oplægget og faget generelt.
Når der er gået 22-25 minutter, sendes du ud, og lærer og censor voterer. Du kaldes ind og får din karakter, som bliver givet ud fra 7-trinsskalaen.

Se prøver der udbydes