Almen Grunduddannelse

På den Almene Grunduddannelse bliver du undervist i almene fag som dansk og matematik.

I undervisningen kombinerer vi teori og praksis med 2/3 teori og 1/3 praksis. På alle vores tre skoler udbyder vi ni almene fag. 

Uddannelse på flere niveauer

Det er muligt at tage de almene fag på det niveau, der passer bedst til dig. Vi udbyder de almene fag på fire niveauer; intro, G (svarer til 9. klasseniveau), E (svarer til 10. klasseniveau) og D (svarer til et niveau over 10. Klasse). .

Individuelle uddannelsesplaner

Inden studiestart, udarbejder du en uddannelsesplan i samarbejde med din kommunale vejleder. Med udgangspunkt i din individuelle plan, sammensætter du selv dine fag og niveau i de forskellige fag. 

I uddannelsesplanen står også, hvor længe din uddannelse forventes at tage. Uddannelsesplanen er ikke fastlåst, og du kan justere dine valg undervejs i uddannelsen. 

Optag

Vi har optag på AGU to gange om året i januar og august måned. På vores basisforløb har vi løbende optag, så du kan gå i gang, så snart du er klar til det.

Hvad kan du bruge AGU til?

På AGU styrker du dine kompetencer inden for almene fag som dansk og matematik. Den afsluttende eksamen fra AGU er adgangsgivende til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. 

Fag

Der er tre obligatoriske fag på AGU:

  • Dansk
  • Matematik
  • Identitet og medborgerskab eller PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)

Der er også seks valgfag, hvor du mindst skal vælge en:

  • Engelsk
  • Naturfag
  • Samfundsfag
  • Teknologiforståelse
  • Identitet og medborgerskab
  • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)